Cyngor Sir Ynys Môn

Ysgol Rhyd y Llan (prosiect wedi'i gwblhau)


Agorodd Ysgol Rhyd y Llan ar 1 Medi 2017 ac roedd o fewn y gyllideb. Dyma luniau o’r ysgol yn cael ei hadeiladu ac o’r ysgol wedi ei gorffen.