Cyngor Sir Ynys Môn

Ysgol Talwrn (prosiect moderneiddio)


Penderfynodd Pwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn i gau Ysgol Talwrn fel rhan o’r prosiect i ehangu Ysgol y Graig.

Bydd disgyblion Ysgol Talwrn yn trosglwyddo i Ysgol y Graig. Bydd Ysgol Talwrn yn cau ar 31 Awst 2024.