Cyngor Sir Ynys Môn

Ysgol Carreglefn (prosiect moderneiddio ysgolion)


Mae penderfyniad wedi’i wneud i drosglwyddo disgyblion Carreglefn i Ysgol Llanfechell, ac i gau Ysgol Carreglefn o 31 Awst 2024.

Papur cynnig

Gweler y papur cynnig

Adroddiad gwrthwynebu / penderfyniad

Gweler yr adroddiad gan y Pwyllgor Gwaith ar 23 Mai 2024

Llythyr penderfyniad

Gweler y llythyr penderfyniad