Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Dyddiadau tymhorau ysgol


Gwybodaeth ar dermau a gwyliau ysgol cynradd, uwchradd ac arbennig Ynys Môn.

Bydd ysgolion sy’n cau yn ystod etholiadau yn ail-agor am nifer o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.

Mae polisi presenoldeb a phrydlondeb yr ysgol efo gwybodaeth am dynnu disgyblion allan o ysgol yn ystod tymor ysgol.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na