Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Maes Awyr Môn


 Hediadau i Caerdydd ac yn ôl

Ym mis Mehefin 2022, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd fod cefnogaeth ariannol i wasanaeth awyr Caerdydd i Ynys Môn yn cael ei thynnu yn ôl yn syth. O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn i ddatgomisiynu’r cyfleuster terfynfa teithwyr ym Maes Awyr Môn. Yn rhan o’r broses datgomisiynu cyfleuster terfynfa teithwyr ym Maes Awyr Môn, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthu offer sydd dros ben o’r maes awyr ar y farchnad agored.

Am ragor o wybodaeth, neu i gyflwyno cynnig er mwyn prynu offer, ewch i: Y gwasanaeth awyr oddi mewn i Gymru | Is-bwnc | LLYW.CYMRU