Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Maes Awyr Môn


Mae Maes Awyr Môn wedi’i leoli yn ne-orllewin Ynys Môn ar safle’r Llu Awyr yn y Fali a llai na dwy filltir oddi wrth yr A55. 

Am gyfeiriadiadau gan ddefnyddio teclyn Llywio â Lloeren, y côd post yw LL65 3NX.

Hediadau i Caerdydd ac yn ôl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd teithiau hedfan rhwng Ynys Môn a Chaerdydd yn parhau, yn dilyn pandemig Covid-19.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na