Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ffurflenni ymholiadau cyffredinol


Dewiswch bennawd isod ac yna dewiswch ffurflen ymholiad.

Dylid defnyddio'r ffurflen hon ar gyfer ymholiadau cynllunio cyffredinolOs ydych chi'n chwilio am gyngor gan ein swyddogion cynllunio cyn i chi wneud cais cynllunio neu gychwyn prosiect, dylech ddefnyddio ein gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio.

Cynllunio

Dylid defnyddio'r ffurflen hon ar gyfer ymholiadau rheoli adeiladu/rheoliadau cyffredinol.

Rheoli Adeiladu


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na