Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ynglŷn ag ymgynghoriadau


Dwedwch wrthym beth ydych chi'n ei feddwl am ein hymgynghoriadau cyfredol. 

Rydym yn ystyried yr hyn a ddywedwch yn ofalus pan fyddwn yn ymgynghori â chi ac yn defnyddio hyn, ynghyd â gwybodaeth arall, i lywio penderfyniadau.

Yn ogystal â chymryd rhan mewn ymarferion ymgynghori, gallwch roi eich barn trwy gysylltu â'ch cynghorydd lleol.

Ymgynghoriadau cyfredol

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na