Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cronfa Codi'r Gwastad: Caergybi


Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cyflwyno cais ffurfiol am £17 Miliwn o Gronfa Codi’r Gwastad gan Lywodraeth y DU fel rhan o brosiect ehangach gwerth £22.5m ar gyfer Caergybi.

Os yn llwyddiannus, byddai'r cais yn gweld asedau lleol allweddol yn y dref hanesyddol yng Nghaergybi yn cael eu gwella i wneud yr ardal yn lle gwell i fyw ac ymweld ag ef. Rydym wedi bod yn gweithio gyda'n partneriaid lleol profiadol ac os bydd y cais yn llwyddiannus, bydd yn dod â gwerth mwy na £54 miliwn o fuddion i Ynys Môn.

Mae'r Gronfa Codi’r Gwastad yn rhaglen ariannu gystadleuol a asesir ac a weinyddir gan Lywodraeth y DU.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Tref Caergybi, Môn CF, Canolfan Ucheldre a’r Eglwys yng Nghymru i ddeall anghenion yr ardal a chyflwyno pecyn o ymyrraethau yng Nghaergybi a’r cyffiniau.

Blaenoriaeth allweddol

Awdurdodau lleol yw'r unig gyrff a all gyflwyno ceisiadau i'r gronfa sy'n cwmpasu tair blaenoriaeth allweddol:

  • Cefnogi adfywiad canol trefi a’r stryd fawr.
  • Prosiectau trafnidiaeth leol.
  • Asedau diwylliannol a threftadaeth.

Rhagwelir y bydd Llywodraeth y DU yn rhoi gwybod i’r cyngor yn yr hydref os yw’r cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau, cyflwyno cynnwys ac ein gwasanaeth help byw. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na